Autoexperten

Längre leve din bil!

Längre leve din bil! När vårt samarbete med Autoexperten tog form hösten 2023 stod radion i fokus, men också möjligheten att kunna använda ackord, melodi och ljudlogotyp i andra kanaler. Under det gemensamma arbetet med att hitta värdeord som översätts till känslor kom vi fram till att ord som personliga, kunniga och hjälpsamma, seriösa, pålitliga och familjära både stämde med den egna självbilden och hur kunder och leverantörer uttryckte det. Vi enades om att förtroende och familjära var det vi ville försöka översätta till känslor och utifrån det skapa grunden i den audiella profilen

Detta landade i sin tur i ett recept för hur Autoexperten skulle låta:

“Professionella genomtänkta produktioner, som känns genuina och har relevans, där uttrycket i musiken skapar värme, glädje och upplevs folkligt.”

Ljudprofil

No items found.

Radioreklam

No items found.